Razpoložljivost DMR omrežja E7

BM master strežniki: 2622 Nemčija deluje, 2931 Slovenija deluje.